This 18th Century Orangery is one of the most prestigious establishments in South Wales, nestled in over 850 acres of beautiful parkland, yet only a few minutes drive from Junction 38 of the M4 motorway.

*

Mae'r orendy hwn o'r 18fed ganrif yn un o'r adeiladau mwyaf nodedig yn ne Cymru, yng nghanol dros 850 o erwau o barcdir prydferth, ac eto ychydig o funudau mewn car o Gyffordd 38 traffordd yr M4.

Gyda'i leoliad bendigedig, ei adfeilion mynachaidd a'i blasty yn y dull Gothig, bydd y lleoliad hyfryd ac urddasol hwn yn darparu'r steil a'r amgylchedd i ddyrchafu unrhyw ddigwyddiad.