Hepgor gwe-lywio

Yr Orendy ym Mharc Gwledig Margam

Yr Orendy ym Mharc Gwledig Margam

Priodasau

Priodasau

Priodasau


Priodasau moethus yn ne Cymru

Ni yw un o'r sefydliadau mwyaf mawreddog yn ne Cymru. Gyda thros 850 erw o barcdir godidog o'i gwmpas, mae'r Orendy'n darparu'r amgylchedd rhamantus a hudolus i chi ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae ein lleoliad cain ynghyd â'i leoliad perffaith, ei adfeilion mynachaidd a'i blasty arddull Gothig yn darparu steil ac awyrgylch i chi gyfoethogi'ch priodas.

Os ydych chi'n chwilio am rywle i gynnal digwyddiad mawr neu fach, bydd ein tîm wrth law gyda'i arweiniad a'i brofiad, i'ch helpu i drefnu'ch diwrnod arbennig.Byddwch yn derbyn y sylw gorau posib yn ogystal â gwasanaeth personol heb ei ail.
Mae gennym enw da am ddarparu bwyd a gwasanaeth o safon. Gall ein prif gogydd a'n Tîm Gwledda profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur. O ddigwyddiadau bach i rai annisgwyl, mae ein tîm yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr gan sicrhau y bydd eich priodas yn un na fyddwch chi yn ei hanghofio ac sy'n unigryw i chi.

Nid yw'r Orendy fel unrhyw leoliad arall.

Arbennig  Rhamantus  Unigryw

  Darparwyd y ddelwedd gan Catherine and Angharad Photography

 

Cynadleddau a Digwyddiadau Corfforaethol

Cynnal eich digwyddiad corfforaethol yn yr Orendy...

Gyda thros 850 erw o barcdir hyfryd, sydd ychydig funudau o daith yn y car o gyffordd 38 traffordd yr M4.

Bydd yr Orendy'n darparu'r steil a'r amgylchedd er mwyn cyfoethogi eich digwyddiad. Mae ein cyfleusterau rhagorol yn caniatáu dewis amryw o fformatau ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol.

O gyfarfodydd bach ym Mhafiliwn y Gorllewin, i gynadleddau mawr yn y brif neuadd sy'n gallu cynnwys hyd at 250 o bobl. Gall ein prif gogydd a'n Tîm Gwledda profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur.
Mae'r Orendy'n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fathau o gynadleddau â chyfleusterau. Mae bar â thrwydded ar gael os oes angen.

Cysylltwch â thîm yr Orendy am fwy o wybodaeth ac am wasanaeth heb ei ail.

The Orangery at Margam Country Park

 

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot