Hepgor gwe-lywio

Yr Orendy ym Mharc Gwledig Margam

 

Priodasau

Priodasau

Priodasau


Priodasau moethus yn ne Cymru

Ni yw un o'r sefydliadau mwyaf mawreddog yn ne Cymru. Gyda thros 850 erw o barcdir godidog o'i gwmpas, mae'r Orendy'n darparu'r amgylchedd rhamantus a hudolus i chi ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae ein lleoliad cain ynghyd â'i leoliad perffaith, ei adfeilion mynachaidd a'i blasty arddull Gothig yn darparu steil ac awyrgylch i chi gyfoethogi'ch priodas.

Os ydych chi'n chwilio am rywle i gynnal digwyddiad mawr neu fach, bydd ein tîm wrth law gyda'i arweiniad a'i brofiad, i'ch helpu i drefnu'ch diwrnod arbennig.Byddwch yn derbyn y sylw gorau posib yn ogystal â gwasanaeth personol heb ei ail.
Mae gennym enw da am ddarparu bwyd a gwasanaeth o safon. Gall ein prif gogydd a'n Tîm Gwledda profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur. O ddigwyddiadau bach i rai annisgwyl, mae ein tîm yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr gan sicrhau y bydd eich priodas yn un na fyddwch chi yn ei hanghofio ac sy'n unigryw i chi.

Nid yw'r Orendy fel unrhyw leoliad arall.

Arbennig  Rhamantus  Unigryw

  Darparwyd y ddelwedd gan Catherine and Angharad Photography

 

Mwy
 

Cynadleddau a Digwyddiadau Corfforaethol

Cynnal eich digwyddiad corfforaethol yn yr Orendy...
Gyda thros 850 erw o barcdir hyfryd, sydd ychydig funudau o daith yn y car o gyffordd 38 traffordd yr M4.

Bydd yr Orendy'n darparu'r steil a'r amgylchedd er mwyn cyfoethogi eich digwyddiad. Mae ein cyfleusterau rhagorol yn caniatáu dewis amryw o fformatau ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol.

O gyfarfodydd bach ym Mhafiliwn y Gorllewin, i gynadleddau mawr yn y brif neuadd sy'n gallu cynnwys hyd at 250 o bobl. Gall ein prif gogydd a'n Tîm Gwledda profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur.
Mae'r Orendy'n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fathau o gynadleddau â chyfleusterau. Mae bar â thrwydded ar gael os oes angen.

Cysylltwch â thîm yr Orendy am fwy o wybodaeth ac am wasanaeth heb ei ail.
Mwy

Digwyddiadau

Cymerwch gip ar yr hyn sydd ar ddod

Mwy

 

 

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot