Hepgor gwe-lywio

Cyfeiriadau

Cyfeiriadau

Parc Margam

Mae'r traffig sy'n teithio i'r dwyrain a'r gorllewin yn gadael y draffordd ar Gyffordd 38 (Margam). Mae digon o arwyddion i'ch arwain at fynedfa'r parc ar yr A48 i'r Pîl. Peidiwch â dilyn y ffordd ag arwyddion i Abaty Margam.

Maes Parcio'r Orendy

Dylai pob gwestai gyrraedd trwy'r brif fynedfa a pharcio ym maes parcio'r Orendy sydd ar eich chwith wrth i chi ddod trwy'r brif fynedfa.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot