Hepgor gwe-lywio

Cynadleddau

Cynnal eich digwyddiad corfforaethol yn yr Orendy...

Gyda thros 850 erw o barcdir hyfryd, sydd ychydig funudau o daith yn y car o gyffordd 38 traffordd yr M4.

Bydd yr Orendy'n darparu'r steil a'r amgylchedd er mwyn cyfoethogi eich digwyddiad. Mae ein cyfleusterau rhagorol yn caniatáu dewis amryw o fformatau ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol.

O gyfarfodydd bach ym Mhafiliwn y Gorllewin, i gynadleddau mawr yn y brif neuadd sy'n gallu cynnwys hyd at 250 o bobl. Gall ein prif gogydd a'n Tîm Gwledda profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur.
Mae'r Orendy'n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fathau o gynadleddau â chyfleusterau. Mae bar â thrwydded ar gael os oes angen.

Cysylltwch â thîm yr Orendy am fwy o wybodaeth ac am wasanaeth heb ei ail.
Corporate Enquiry (Welsh)

Rhoi Adborth

Rhoi Adborth
© Cyngor Castell-nedd Port Talbot